Боряк Геннадій Володимирович

Боряк Г. (1)

Боряк Геннадій Володимирович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України. У 2002–2006 рр. – голова Державного комітету архівів України, з 2008 р. – завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, з 2009 р. – заступник директора з наукової роботи.

Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1978 р. (спеціалізація – архівознавство). У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Адміністративно-територіальний устрій українських земель у кінці XV – першій половині XVI ст.: Аналіз джерел» (науковий керівник – член-кореспондент АН УРСР Ф. П. Шевченко); 1996 р. – докторську дисертацію «Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини».

Геннадій Боряк про перспективи розвитку архівної галузі: “Одним із найважливіших стратегічних напрямків діяльності архівних установ України у сфері забезпечення доступу до архівних ресурсів держави є системна інформатизація галузі”.