Зубко Андрій Миколайович

Зубко А.М.

Кандидат історичних наук, доцент

Народився у 1959 р. у Києві.

Навчання: 1976–1981 pp. – історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, диплом з відзнакою за спеціальністю «історія».

1981–1984 pp. – аспірантура на історичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Матеріали земської статистики як історичне джерело по вивченню історії України періоду капіталізму».

Трудова діяльність: 1985–1997 pp. – асистент кафедри джерелознавства та архівознавства Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

З 1997 р. по теперішній час – доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету.

Викладає курси: «Джерела з української топоніміки», «Палеографія та дипломатика», «Історія архівної справи в Україні», «Проблеми метрології в архівістиці», «Ономастика в архівній справі», «Українська геральдика та сфрагістика», «Історична картографія», «Історична хронологія».

Наукові інтереси: Історична метрологія, історія грошового обігу, історична географія, ономастика, геральдика, джерелознавство та історіографія.

Автор понад 100 наукових праць.

Вибрані публікації

Навчальні посібники

 1. Джерелознавство історії України. Довідник: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 1998. (у співавторстві)
 2. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник. Київ, 2002.
 3. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. пос. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 c. (у співавторстві)

Статті

 1. Українська ономастика: Здобутки та проблеми // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірник наукових праць. Київ, 2007. – № 15. с. 262 – 281.
 2. На перехресті Великого Шовкового шляху: монети генуезького Криму // Історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 21-30.
 3. Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV- ХV століть // Вісник КНУ. Історія. – 2007. – Вип. 93. – С. 145-148.
 4. Системи вагових мір Давньої Греції (архаїчна доба) // Історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 35-41.
 5. Системи вагових мір Давньої Греції (класична доба) // Історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 30-45.
 6. Вагові системи античних держав Північного Причорномор’я VІІ – І ст. до н. е // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 91-99.
 7. Київська Русь і Схід: арабські дірхеми у монетному обігу ІХ – ХІІІ ст. // Вісник КНУ. Історія. – 2008. – Вип. 94-95.–С.87-91.
 8. Вагові системи давніх цивілізацій Далекого Сходу // Історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 84-94.
 9. Походження князівських імен в Київській Русі ІХ – ХІІІ століть // Вісник КНУ. Історія. – 2009. – Вип. 96. – С. 10-13.
 10. Вагові міри цивілізацій Давнього Сходу // Історичний журнал. – 2010. – № 1-3. – С. 175-183.
 11. Візантійські хроніки всесвітньої історії // Вісник КНУ. Історія. – 2010. – Вип. 100. – С. 13-17.
 12. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі IX – XIII ст. // Вісник КНУ. Історія. – 2011. – Вип. 105. – С. 15-18.
 13. Наукові історичні праці в Візантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2013. – № 2 (115). – С. 14-17.
 14. Вагові системи давніх цивілізацій Кореї та Японії . // Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. – 2022. – Випуск 67. – с. 128 – 135 . – 1,3 др. арк
 15. Міри ваги Франції від давніх часів до введення метричної системи . // Вісник науки та освіти. – 2022. – Випуск № 2. – Серія  «Історія та археологія» – с. 294 – 313. – 2 др. арк.
 16. Вагові системи давніх цивілізацій Монголії та Тибету. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2022. – Випуск 68. – с. 113 – 118. – 1 др. арк.
 17. Створення і розвиток систем вагових мір Німеччини, Австрії і країн Скандинавії. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2023. – Випуск 69. – с. 27 – 40.
 18. Міри ваги в Італії в VI – першій половині XIX століття. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2023. – Випуск 70. – с. 92 – 108.
 19. Вагові системи Іспанії, Португалії і країн Латинської Америки. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2023. – Випуск 71. – с. 150 – 163.
 20. Система мір ваги Великобританії, Північної Америки і Океанії. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2024. – Випуск 72. – с. 30 – 48.

Монографії

 1. Системи мір ваги світових цивілізацій : тисячоліття розвитку. Нордерштедт. Німеччина : Lambert Academic Publishing, 2017. – 385 с.