Історіографія

Калакура Я. С. Національна пам’ять: історіографічний контекст //

Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць. – Вип.4. – К.: ІНП, 2012. – С.30–41.

Розглядаються провідні напрями та стан досліджень в українській історіографії доби незалежності, сутності національної пам’яті, її ознак і місця в структурі історичного знання, механізмів формування. З’ясовуються підходи до вимірів і типів національної пам’яті, її світоглядно-виховного, морального і духовного потенціалу, простежується взаємодія із історіографією та джерелознавством.

Онлайн доступ

Калакура Я. С.Новітня українська історіографія всесвітньої історії //

 Збірник наукових праць ННДІУВІ. – Т.ХХХ. – К.,2012. – С.212–234.

У статті з’ясовується низка нових тенденцій розвитку української історіографії історії зарубіжних країн. Також розглядається діяльність провідних українських істориків, українознавців, наукових осередків та шкіл доби незалежності, аналізується їхній доробок, основні напрями і тематика студій, найважливіші праці з всесвітньої історії з погляду україноцентризму. Виокремлено вузькі місця, прогалини і сформульовано актуальні завдання подальшого вивчення зарубіжного світу.

Онлайн доступ

Калакура Я. С. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії // Національна та історична пам’ять: Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – Вип. 7.К.,2013. – С.56-66.

Простежується низка традиційних і нових підходів українських та деяких зарубіжних учених до історії Української Держави 1918 р., зокрема окреслено три історіографічних образи Гетьманату як форми державного управління. Увага зосереджена на історіографії таких питань як оцінка сутності Гетьманату, його місця та значення в історії української державності.