ДО ДЖЕРЕЛ: АРХІВНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

архівна практика студентів в Центральному державному архіві громадських об'єднань

1 липня 2019 р. розпочалась двотижнева архівна практика студентів 2 курсу ОР «Бакалавр» історичного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історикам різних спеціалізацій та освітніх програм надзвичайно важливо знати організацію архівів, навчитися здійснювати інформаційний пошук документальних джерел для своїх наукових досліджень. Однак особливо важливо – зрозуміти значущість архівів у житті держави та суспільства, їх роль у збереженні та вивченні історичної спадщини, захисті громадянських прав і цінностей.

Організація та успішне проведення практики студентів Шевченкового університету в архівних установах України є результатом довголітньої творчої співпраці Державної архівної служби України, центральних державних архівів, спрямованої на якісну, професійно орієнтовану підготовку істориків та архівістів.

Цього року студенти знайомляться з організацією діяльності та інформаційним потенціалом фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву, м. Київ, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного, Центрального державного архіву зарубіжної україніки та Державного архіву м. Києва.

Вдячні директорам та працівникам архівів за високий рівень організації практики!

Бажаємо студентам успішного проходження практики та відкриття архівів – важливих джерел наукових досліджень та історичної пам’яті!

Державний архів міста Києва
Директор Державного архіву міста Києва Олександр Панченко зі студентами історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
студенти в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
Студенти на практиці в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України
архівна практика студентів в Центральному державному архіві громадських об'єднань
Архівна практика студентів в Центральному державному архіві громадських об’єднань

 

Центральний державний архів зарубіжної україніки
Коцур Галина Георгіївна зі студентами відвідали Центральний державний архів зарубіжної україніки та зустрілись з його директром Магою Іриною Миколаївною
архівна практика в Центральному державному архів-музею літератури і мистецтва України
Директор Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України Чижова Олена Валеріївна під час зустрічі із студентам
студенти відвідали Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
Студенти на практиці у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки