ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІНСТИТУТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Під такою назвою 4–5 квітня 2019 р. у Національному авіаційному університеті відбувся Другий українсько-литовський науковий семінар, організований кафедрою історії та документознавства факультету лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка виступила співорганізатором цього важливого наукового форуму, у якому взяли участь відомі архівісти, бібліотекарі, фахівці у галузі соціальних комунікацій, інформаційних технологій, музейництва тощо.
Під час роботи семінару порушувалися актуальні проблеми діяльності інститутів соціальної пам’яті, зокрема, архівів, бібліотек, музеїв в умовах інформатизації й цифрових трансформацій.
Київський національний університет на семінарі був представлений завідувачем кафедри архівознавства проф. Мариною Палієнко, директором Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича доктором наук із соціальних комунікацій Олегом Сербіним, завідувачем відділу рідкісних книг і рукописів Катериною Кучмай та провідним бібліотекарем цього відділу Дмитром Лукіним.
Литовські архівісти – Дануте Контрімавічене (Литовський державний новий архів, м. Вільнюс) та Крістіна Станішауске (Каунаський окружний архів, м. Каунас) – познайомили учасників з організацією цифрового доступу до архівних документів у Литві та діяльністю архівів з поширення документальної спадщини.
Під час засідань плідно обговорювалися: політика розвитку електронного документообігу та електронного архіву в банківській системі України (Віктор Носулько, начальник управління діловодства Національного банку України), надходження електронних документів на зберігання до державних архівів України (к.і.н. Юрій Ковтанюк, директор Центрального державного електронного архіву України), формування архівних аудіовізуальних колекцій (к.і.н. Тетяна Ємельянова, заступник директора ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного), створення централізованого фонду користування документами НАФ України (Людмила Паламарчук, заступник директора ЦДЕА України), розвиток інформаційно-пошукової системи „Архівні фонди України” (Юлія Чернятинська, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА України), особливості створення цифрового фонду користування та архівні фонди особового походження (Олена Чижова, директор Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України), цифрові ресурси історико-культурної спадщини як основа для організації порталів знань (д.н. із соц.ком. Катерина Лобузіна, директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського), створення цифрового архіву Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (к.і.н. Марія Кулініч, старший науковий співробітник Музею) та ін.
Учасники семінару з зацікавленням прослухали он-лайн доповідь цифрового архівіста Університету Пенсильванія Ірини Глік (м. Філадельфія, США) про досвід оцифрування рідкісних книг у США, а також презентацію нового навчального посібника „Архівні фонди” (автори Юрій Палеха, Наталія Московченко).
Модераторами заходу виступили проф. Ірина Тюрменко і проф. Марина Палієнко.


Висловлюємо щиру вдячність колегам – колективу кафедри історії та документознавства НАУ, завідувачу проф. І. Тюрменко за чудову організацію наукового семінару, творчу і дружню атмосферу, що панувала під час його проведення. Сердечно дякуємо всім учасникам за ґрунтовні доповіді, участь в обговореннях, теплоту спілкування і сподіваємося на розвиток співробітництва, успішну реалізацію нових важливих проектів!

На данном изображении может находиться: 13 человек, люди улыбаются, люди стоят и в помещении
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки