ВИВЧАЮЧИ РУКОПИСНУ СПАДЩИНУ

27 березня 2019 р. студенти кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки разом із завідувачем кафедри проф. М. Палієнко, доц. С. Павленко, асист. Н. Коломієць відвідали Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Завдяки чудовій лекції, проведеної кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу фондів рукописної спадщини Іриною Корчемною, студенти мали унікальну можливість доторкнутися до джерел світової культурної спадщини, до раритетів, що зберігаються у фондах Інституту рукопису. Зокрема, демонструвалися колекції рукописів, що ілюструють розвиток матеріалу письма, різних систем писемності, між іншим – глиняні клинописні таблички з Месопотамії, датовані початком III тис. до н. е., київські глаголичні листки кінця Х ст., а також славнозвісне Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст., один з важливих символів української нації. 

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки