Про кафедру

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – провідний центр професійної підготовки істориків-архівістів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства, археографії в Україні. Заснована у 1944 р.

Кафедра як структурний підрозділ історичного факультету здійснює підготовку бакалаврів та магістрів історії за освітніми рівнями:

  • Бакалаврат (Освітня програма «Архівістика та управління документацією»)
  • Магістратура (Освітня програма «Архівознавство»)
Колектив кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Зліва на право: Н.А.Коломієць, А.М.Зубко, С.Ф.Павленко, М.Г.Щербак, М.Г.Палієнко, Я.С.Калакура, А.П. Данилевич, Ю.М.Сорока

Професорсько-викладацький склад кафедри: 4 доктори історичних наук, професори  М. Г. Палієнко, Г. Г. Коцур, О. О. Сербін, І. О. Демуз; 3 кандидати історичних наук, доценти А. М. Зубко, Г. І. Калінічева, Т. О. Ємельянова, кандидат історичних наук, асистент Н. А. Коломієць.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Палієнко Марина Геннадіївна.

Навчальні дисципліни: кафедра забезпечує викладання нормативних курсів «Архівознавство», «Джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни» для студентів ОР бакалавр історичного факультету; лекційних курсів з історіографії, теорії і методики архівознавства, історії архівної справи в Україні та світі, порівняльного архівознавства, документознавства, електронних архівів та інформаційних ресурсів, зарубіжної архівної україніки, археографії, палеографії, дипломатики, історичної хронології, геральдики, генеалогії, нумізматики, топоніміки та ін. дисциплін для бакалаврів і магістрів спеціалізації «Архівознавство».

Кафедра проводить ознайомлювальну архівно-музейну практику для студентів історичного факультету на базі центральних державних архівних установ України, а також керує виробничою архівною практикою студентів архівознавчої спеціалізації.

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною і методичною роботою. Професори і доценти кафедри є авторами цілої низки індивідуальних і колективних монографій з актуальних проблем української історії, архівознавства, джерелознавства, історіографії, підручників, посібників та навчально-методичних праць з профільних дисциплін, у т. ч. «Архівознавство» (К., 1998; 2002), «Спеціальні історичні дисципліни» (К., 2008), «Українська історіографія» (К., 2004; 2012), «Історичне джерелознавство» (К., 2002; 2017) та ін.

Підручники_1

Кафедра плідно співпрацює з Державною архівною службою України,  центральними та регіональними архівними установами, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститутом рукопису та Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, університетами України та зарубіжжя.

Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах та презентаціях. Щорічно кафедра проводить «Джерелознавчі читання», які є репрезентативним форумом для апробації досліджень зі спеціальних галузей історичної науки.

 

Контактна інформація:

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 338

Телефон: + 38 044 239 32 24

E-mail: archivy@ukr.net