Співпраця

25 листопада 2022 року відбулося підписання Угоди про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Державною архівною службою України.

Своїми підписами Угоду скріпили Ректор Університету Володимир БУГРОВ і Голова Укрдержархіву Анатолій ХРОМОВ.

Співпраця Університету і архівних установ має давню традицію. Саме в структурі Університету в результаті діяльності Київської археографічної комісії у середині ХІХ ст. було засновано Київський центральний архів давніх актів, у якому було акумульовано надзвичайно цінні зібрання документів з української історії, на основі вивчення яких формувалась документознавча школа українських істориків. Важливою сторінкою у співпраці Укрдержархіву (тоді – Управління державними архівами) та Університету було заснування у 1944 р. кафедри архівознавства на історичному факультеті Київського державного університету. Від того часу керівництво архівною галуззю постійно сприяло професійній підготовці істориків та архівістів, проходженню практик студентами, які традиційно організовуються на високому рівні і сьогодні продовжують відбуватися в архівних установах та у цифровому форматі.

Між іншим, сторони домовились про поглиблення зусиль для підготовки висококваліфікованих фахівців з архівної справи, управління документацією, соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, поглиблення їх професійних знань, компетентностей та практичних навичок.

З цією метою організовуються та проводяться заходи з координації науково-дослідної, освітньої, науково-методичної та організаційної діяльності, відбувається обмін досвідом та інформацією з впровадження новітніх технологій в архівну справу та навчально-виховний процес. Укрдержархів сприяє теоретичній і практичній підготовці здобувачів вищої освіти, організації та проведенню навчально-виробничих практик студентів Університету в архівних установах України.

Ознайомитися з повним текстом Угоди можна тут.


У травні 2019 року була підписана Угода між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Alma Mater Europaea – European Centre Maribor (Словенія).

Підписання Угоди поглибило міжнародні контакти Університету та розширило можливості для співпраці з іноземними спеціалістами різних галузей, обмін досвідом у навчально-дослідних практиках. Сприяє інтенсифікації міжнародних зв’язків Університету, зокрема у галузі архівної справи, документознавства, соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, впровадження новітніх практик і технологій у їх подальший розвиток та інтеграцію.

Угодою окремо передбачена поглиблена співпраця з відділенням архівістики та документознавства Університету Маріборга, що передбачає проведення спільних навчальних, наукових, дослідницьких заходів. Так, зокрема, в рамках реалізації цієї Угоди відбулося онлайн-стажування студентів ОП Архівістика та управління документацією в осінній архівній школі у листопаді-грудні 2022 року, більш детальну інформацію про яке можна знайти за посиланням.

Повний текст Угоди можна переглянути тут.