«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ»

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

АРХІВНОЇ СПРАВИ І ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ

21-22 травня 2015 р. проводять Всеукраїнську (з міжнародною

участю) науково-практичну конференцію, присвячену 20-річчю УНДІАСД

«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ»

Напрями роботи конференції:
1. Актуальні проблеми наукових досліджень в архівних установах
України.
2. Діалектика розвитку архівної науки в Україні у світлі суспільних
інновацій.
3. Архівна наука в контексті розвитку інформаційного суспільства:
здобутки, проблеми, перспективи.
Питання для обговорення:
1. Архівні, музейні, бібліотечні установи як осередки наукових
досліджень та інститути пам’яті.
2. Архіви як центри соціальної комунікації.
3. Актуальні проблеми сучасної архівної науки в умовах модернізації
національного інформаційного простору.
4. Теоретико-прикладні аспекти роботи з електронними та
аудіовізуальними документами в архівних установах.
5. Професійна освіта в галузі документознавства та архівної справи:
проблеми та напрями оптимізації.
Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24 , УНДІАСД
Початок роботи: 10-00 Початок реєстрації: 9-00.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці галузевих та
академічних НДІ, співробітники архівних, музейних, бібліотечних установ,
викладачі, аспіранти, магістранти.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі : очна, заочна.

Для участі в роботі конференції
просимо до 20 квітня 2015 року надіслати на електронну адресу
Оргкомітету: gcnti_undiasd@ukr.net:
1. Заявку (реєстраційну форму) учасника конференції (зразок подано
нижче).
2. Тези доповіді (див. вимоги до оформлення).
Вартість друку тез у збірнику матеріалів конференції – 30 гривень за
одну сторінку тексту. Видання матеріалів планується до початку
конференції. Рахунок на оплату публікації тез буде надісланий після
ухвалення рішення оргкомітету про включення теми виступу до програми
конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які
не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення.
Доктори наук, які беруть участь у конференції, вартість друку тез
(статті, доповіді) не сплачують.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд,
проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок
або за рахунок сторони, що відряджає. Просимо квитки на зворотній проїзд
придбати завчасно.

Контакти Оргкомітету: 03110, м. Київ-110, вул. Солом’янська, 24
(044) 275-13-74, (044) 275-23-52.
Координатори конференції:

Калінічева Галина Іванівна: 095-86-444-86;
Майстренко Анжела Андріївна: 097-793-80-64;
Стаднік Анастасія Олександрівна: 093-900-04-31

Загальна Інформація у форматі pdf та вимоги до оформлення.