ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ХХІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ

   7 грудня 2021 р. онлайн простір об’єднав українських архівістів, архівознавців, істориків, джерелознавців, документознавців, бібліотекознавців, історіографів для участі у Всеукраїнській науковій конференції ХХІ Джерелознавчі читання «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІВОЗНАВСТВА, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ВИКЛИКИ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА». Конференція, яка щорічно відбувається з ініціативи кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка вперше була проведена в онлайн форматі, об’єднавши понад 60 представників архівних та бібліотечних установ, університетів, наукових інституцій з різних куточків України – Києва, Львова, Харкова, Тернополя, Чернігова. Співорганізаторами цього представницького наукового форуму виступили Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України та Спілка архівістів України.

   На початку роботи конференції з вітальним словом до її учасників звернулися декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. ІВАН ПАТРИЛЯК та Голова Державної архівної служби України АНАТОЛІЙ ХРОМОВ, які відзначили важливість співпраці істориків та архівістів.

   На важливості проведення Джерелознавчих читань, їх значущої ролі для об’єднання архівознавчої та академічної спільноти наголосили модератор зустрічі завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки проф. МАРИНА ПАЛІЄНКО, директор УНДІАСД, в.о. голови Спілки архівістів України к.і.н. ОЛЕКСАНДР ГАРАНІН, ініціатор проведення перших Джерелознавчих читань – заслужений професор Шевченкового університету ЯРОСЛАВ КАЛАКУРА.

   Робота конференції відбулась у трьох тематичних панелях, на яких розглядалися актуальні проблеми архівознавства, документознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, підготовки фахівців з інформаційної, архівної та бібліотечної справи. Зокрема, предметне поле електронного архівознавства окреслив проф. ЯРОСЛАВ КАЛАКУРА, вимоги до володіння цифровими технологіями архівістами та менеджерами охарактеризував директор ЦДЕА України к.і.н. ЮРІЙ КОВТАНЮК, розвиток інформаційних сервісів університетської бібліотеки висвітлив у своєму виступі директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича проф. ОЛЕГ СЕРБІН.

   Блок питань, пов’язаних з процесами оцифрування архівних документів був цікаво репрезентований директором компанії «Архівні Інформаційні Системи» к.і.н. КИРИЛОМ ВІСЛОБОКОВИМ, директором ЦДАГО України ОЛЬГОЮ БАЖАН, директором Державного архіву Київської області СОФ’ЄЮ КАМЕНЄВОЮ. Проблеми розвитку документознавчої освіти у цифрову епоху в контексті внутрішньої академічної мобільності висвітлила декан соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету проф. ОКСАНА ГОМОТЮК.

   Важливих аспектів забезпечення збереження документів в електронній формі, формування цифрових аудіовізуальних колекцій, особливостей оцифрування архівних та бібліотечних колекцій, доступу до інформаційних ресурсів, методологічного інструментарію досліджень, інформаційного потенціалу історичних джерел торкалися у своїх виступах представники різних наукових, освітніх, архівних, бібліотечних та музейних установ, зокрема, УНДІАСД (к.і.н. ВІТА БОЙКО, к.і.н. ЗОРЯНА СВЕРДЛИК, к.і.н. ЛЮДМИЛА ДІДУХ, к.і.н. НАТАЛІЯ ЗАЛЄТОК), історичного факультету та Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (доц. АНДРІЙ ЗУБКО, доц. ЛІЛІЯ ІВАНИЦЬКА, ДМИТРО ЛУКІН, проф. ЮРІЙ СОРОКА, проф. МИКОЛА ЩЕРБАК), Національного авіаційного університету (проф. ІРИНА ТЮРМЕНКО, доц. ЛЮДМИЛА БОЖУК), Київського університету ім. Б. Грінченка (проф. ОЛЕНА ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА), ЦДЕА України (ІРИНА КАЗІМІРОВА, ТЕТЯНА КРУЧІНІНА, к.і.н. ОЛЕНА ЛЕВЧУК, ЮЛІЯ ЧЕРНЯТИНСЬКА), ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (к.і.н. ОЛЕНА КОСЕНКО, ЛЮДМИЛА КАСЯН), Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (д.і.н. ТЕТЯНА АНТОНЮК, к.і.н. ГАННА ІНДИЧЕНКО), Наукового архіву Національного музею мистецтв імені Б. і В. Ханенків (к.і.н. МАРІЯ КУЛІНІЧ), Національного музею історії України (АНДРІЙ ЯЩУК), ЦДАМЛМ України (АНАСТАСІЯ ЧУМАКОВСЬКА, АЛЬОНА ШПАРГАЛО), ЦДНТА України (ТИМУР АНДРЕЄВ, ДМИТРО ОЖИГАНОВ), архіву Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти (ЛЮБОВ ОЛЬХОВИК) та ін.

   Надзвичайно важливою була участь у конференції молодого покоління науковців – аспірантів (МІЛАНА СРІБНЯК, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України) та студентів магістратури ОП «Архівознавство» (КАТЕРИНА ГУМЕНЮК, ЄЛИЗАВЕТА КУЛІКОВСЬКА, АЛІНА ФРУСЕВИЧ, АНДРІЙ ШУМАН), бакалаврату ОП «Архівістика та управління документацією» (ВАЛЕРІЯ ЛОХМАЧОВА), які підготували цікаві виступи і презентації щодо процесів цифровізації й доступу до українських і зарубіжних цифрових ресурсів.

   Особливу вдячність висловлюємо модераторам конференції – проф. ГАЛИНІ КОЦУР, к.і.н., ас. НАТАЛІЇ КОЛОМІЄЦЬ, а також к.і.н. АЛІСІ ДАНИЛЕВИЧ та магістру АНАСТАСІЇ БОВТУН за інформаційний супровід.

   Щиро дякуємо всім учасникам конференції за ґрунтовні доповіді, обмін досвідом, обговорення актуальних та важливих проблем! Сподіваємося на подальший розвиток нашої творчої співпраці.

Джерелознавчі-читання_Програма_2021

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки