НАУКОВИЙ ПОСТУП КАФЕДРИ

Вітаємо випускника кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки і докторської програми історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрія Ящука із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, присвяченої вивченню міської геральдики Півдня України крізь призму тенденцій і трансформацій її історичного розвитку.

Захист відбувся 04 квітня 2023 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Голова ради –  доктор історичних наук, професор Леонід Могильний. Опоненти – доктор історичних наук, керівник сектору генеалогічних та геральдичних досліджень відділу спеціальних історичних дисциплін та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України Валерій Томазов, доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Анна Гедьо. Рецензенти – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Сокирко, доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Галина Коцур. Науковий керівник –  доктор історичних наук, професор Марина Палієнко.

Зичимо успіхів і нових творчих звершень!

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки