ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ: ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

З ініціативи Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки 30 березня 2023 р. «архівний» онлайн простір об’єднав представників української діаспори з різних континентів і країн світу, а також українських науковців, представників університетської спільноти – з метою зміцнення контактів, розбудови нових проєктів, забезпечення збереження української історико-культурної спадщини та поповнення Національного архівного фонду документами зарубіжної україніки.

Директор архіву Ольга Бажан представила учасникам онлайн кейс ЦДАГОУ, охарактеризувала основні напрями діяльності установи, що викликало зацікавлення у аудиторії. Але основним було неформальне, живе обговорення проблем збереження документів як в діаспорі, так і в Україні.

У зустрічі взяла участь завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Марина Палієнко, яка наголосила на своєчасності цього заходу і підкреслила важливість залучення студентів програми «Архівістика та управління документацією» до проєктів, пов’язаних з вивченням, упорядкуванням, оцифруванням та репрезентацією документів зарубіжної україніки, подякувала архівістам за сталі зв’язки з університетською кафедрою.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки