АБІТУРІЄНТАМ

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка є провідним центром із підготовки істориків-архівістів, управлінців документацією, фахівців у галузі історіографії, геральдики, генеалогії, нумізматики, фалеристики та інших спеціальних галузей історичних дисциплін.

Заснована у 1944 році та за свою 80-літню діяльність підготувала понад 500 висококваліфікованих спеціалістів, серед яких: директори центральних і галузевих архівів, спеціалісти, які керують документаційними процесами у юридичних фірмах та бізнес-структурах, відомі вчені — доктори та кандидати історичних наук.

Нині у складі кафедри працюють чотири доктори наук, професори: М. Г. Палієнко, Г. Г. Коцур, О. О. Сербін, І. О. Демуз, три кандидати історичних наук, доценти: А. М. Зубко, Г. І. Калінічева, Т. О. Ємельянова, кандидат історичних наук, асистент Коломієць Н. А., провідний історик А. П. Данилевич та старший лаборант В. А. Кухта.

Кафедра акредитувала та забезпечує освітню програму “Архівістика та управління документацією” за спеціальністю 029 — Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. На цій програмі студенти вивчають такі дисципліни як:

  • Архівознавство
  • Менеджмент архівної справи
  • Керування документаційними процесами
  • Електронне урядування
  • Інформаційні технології, системи та ресурси
  • Інформаційно-аналітична діяльність
  • Електронні та аудіовізуальні архіви
  • Організація діяльності економічних та бізнес-архівів
  • Історичне джерелознавство
  • Спеціальні історичні дисципліни

Навчання на ОП “Архівістика та управління документацією” відкриває широкі перспективи подальшого працевлаштування. Випускники кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки стають професійними фахівцями у центральних та регіональних державних архівах, галузевих державних архівах, у тому числі архівах СБУ, МВС, МЗС. Випускники кафедри реалізовують себе як управлінці в органах державної влади та місцевого самоврядування, інформаційно-аналітичних центрах, документаційних відділах приватних підприємств, наукових інституціях, університетах, музеях, бібліотеках.

Кафедра підтримує професійні контакти з Державною архівною службою України, центральними та місцевими архівами, науковими інститутами НАН України, відділами документального забезпечення органів влади та управління, місцевого самоврядування. Тісні міжнародні контакти підтримуються протягом багатьох років з Міжнародним інститутом архівної науки та освіти у м. Трієст та Марібор (Італія — Словенія), Інститутом історії та архівістики Університету Миколая Коперніка у м. Торунь (Польща), Українською бібліотекою імені Симона Петлюри у Парижі (Франція), Бібліотекою та архівом імені Тараса Шевченка у Лондоні (Велика Британія).

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує вас доєднатися до великої родини архівістів та документознавців!

Більше інформації доступно за QR-кодом: