ХХ джерелознавчі читання «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячені 75-річчю від дня заснування кафедри архівознавства

28 листопада 2019 р. на історичному факультеті в урочистій і разом з тим теплій, дружній атмосфері відбулися ХХ Джерелознавчі читання, присвячені 75-літтю кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. У їх роботі взяли участь професори, викладачі та студенти Університету, керівники Державної архівної служби України, центральних державних архівів, відомі вчені – історики, джерелознавці, документознавці, бібліотекознавці, книгознавці з Інституту історії України НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
Відкрив ювілейні читання декан історичного факультету проф. Іван Патриляк, який наголосив на значущості архівів у підготовці істориків, відзначив важливу роль кафедри у розвитку архівознавчих та джерелознавчих студій, довголітню творчу співпрацю з архівними та бібліотечними установами.


Тема читань – «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства» – відображала багатовекторність розвитку сучасного архівознавства і суміжних з історією галузей знань. З ключовою доповіддю ««Архіви Європи» та репрезентація Національного архівного фонду України в європейському цифровому просторі» на конференції виступив к.і.н. Анатолій Хромов, обраний на посаду Голови Державної архівної служби України, який наголосив на нагальності процесів цифровізації та порушив питання про активізацію заходів щодо представлення українського архівного сегменту у загальноєвропейському просторі.


Пленарне засідання під загальною темою «Архівознавство в Шевченковому університеті: витоки, традиції, перспективи» акумулювало доповіді, присвячені історії та діяльності кафедри: «Історія кафедри за перше півстоліття мовою документів» (проф. Ірина Войцехівська), «Пріоритети кафедри в умовах незалежності України» (проф. Ярослав Калакура), «Кафедра архівознавства у науково-освітньому просторі інформаційного суспільства: виклики та перспективи розвитку» (проф. Марина Палієнко), «Внесок випускників кафедри архівознавства Шевченкового університету у розвиток аудіовізуальної архівістики» (к.і.н., заст. директора ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного Тетяна Ємельянова).


Теплими спогадами про батька – першого завідувача кафедри архівознавства – поділилась з присутніми Ольга Федорівна Шевченко (відома педагог, філолог, доцент нашого Університету).

Особливої теплоти й урочистості надали події вітання від колег – науковців, архівістів, бібліотекарів, випускників кафедри і факультету – від т.в.о. Голови Укрдержархіву к.і.н. Івана Кісіля, директорів і заступників директорів центральних державних архівів – Ольги Бажан (ЦДАГО України), Олександра Буханця та к.і.н. Наталії Маковської (ЦДАВО України), к.і.н. Ольги Музичук (ЦДІАК України), Ірини Маги (ЦДАЗУ), Олени Чижової (ЦДАМЛМ України), к.і.н. Тетяни Ємельянової (ЦДКФФА України), Людмили Паламарчук (ЦДЕА України), директора Державного архіву м.Києва Олександра Панченка, директора УНДІАСД к.і.н. Олександра Гараніна. Архівісти яскраво презентували кафедрі цінні подарунки у вигляді цифрових копій унікальних документів Національного архівного фонду України. Голова Спілки архівістів України проф. Микола Щербак урочисто вручив кафедрі почесну грамоту за значний внесок у підготовку наукових кадрів для архівних установ України.
В урочистому заході взяли також участь представники Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського – д.і.н. Галина Ковальчук (директор Інституту книгознавства), к.і.н. Ольга Степченко (в.о. директора Інституту рукопису), д.і.н. Тетяна Антонюк, к.і.н. Ірина Корчемна, Костянтин Новохатський, які відзначили багатогранність співпраці з кафедрою та подарували цінні книжкові видання.


У роботі трьох тематичних панелей: «Актуальні проблеми архівознавства в умовах інформатизації», «Архіви та історична пам’ять», «Спеціальні галузі історичної науки в історичній ретроспективі» взяли участь понад сорок науковців, архівістів з різних інституцій України (зокрема, доктори історичних наук Валентина Бездрабко, Лариса Буряк, Ольга Ковалевська, Ірина Матяш, Валентина Піскун, кандидати історичних наук Юрій Булгаков, Олена Косенко, Марія Кулініч, Ростислав Загорулько, Ігор Резнік, Інна Хомич, Вячеслав Ціватий та багато ін.), а також аспіранти і студенти історичного факультету та архівознавчої спеціалізації.
Справжньою родзинкою святкування стало відкриття виставки художніх робіт «Барви життя» випускника кафедри Ярослава Бондарчука в Музеї історії Університету, за організацію якої ми сердечно дякуємо автору і директору Музею к.і.н. Людмилі Кругловій.
Про всі ці події ми ще обов’язково напишемо докладніше. А сьогодні щиро дякуємо всім учасникам і гостям ювілейних Джерелознавчих читань за ґрунтовні доповіді і сердечні вітання! Всім нашим дорогим колегам, студентам і випускникам – за теплоту Ваших сердець, любов до Alma mater, відданість традиції, підтримку рідної кафедри, яка за багато років діяльності стала справжнім «місцем пам’яті» для багатьох її вихованців!
Особлива вдячність за фотографії – Тетяні Василик та Ярославу Бондарчуку!

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки