Кафедрі архівознавства 75 років

2019-й – ювілейний рік в історії архівознавчої кафедри. 28 листопада 2019 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудуться ХХ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ «АРХІВОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ та ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА», присвячені 75-річчю від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.
Викладання джерелознавчих дисциплін має свої давні традиції у Київському університеті, які зародилися ще в середині ХІХ ст. у рамках історико-філологічного факультету Університету св. Володимира, тісно пов’язані з діяльністю М. Максимовича, М.Іванишева, В.Іконникова, київською науковою школою істориків-документалістів, яка сформувалася навколо В.Антоновича. Важливу роль у розвитку архівознавства та архівознавчих студій відіграло створення на базі університету Київської археографічної комісії (1843), Центрального архіву давніх актів (1852). Усі генерації викладачів кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки вважали себе спадкоємцями кращих традицій історичного джерелознавства, архівознавчих та історіографічних досліджень.
Кафедра архівознавства та допоміжних історичних дисциплін була створена у складі історичного факультету Київського державного університету згідно з постановою Раднаркому УРСР № 1119 від 31 серпня 1944 р. та на підставі Наказу № 3597 Наркомату освіти УРСР від 29 вересня 1944 р. Її заснування тісно пов’язувалось з нагальною необхідністю повернення та збереження вітчизняного документального архівного фонду, забезпечення кваліфікованого опрацювання та використання архівних документів як історичного джерела. Втілення цих завдань у життя вимагало ґрунтовної цільової підготовки фахівців-архівістів.

Перший випуск історико-архівного відділення історичного факультету Київського університету. 1949 р. У третьому ряду по центру: Ф.Шевченко, А.Грінберг, В.Стрельський

Першим завідувачем кафедри був знаний історик-архівіст Федір Шевченко (жовтень 1944 – жовтень 1945); згодом майже сорок років кафедру очолював відомий джерелознавець та архівознавець проф. В’ячеслав Стрельський (жовтень 1945 – серпень 1982). Поступово на кафедрі склався колектив досить яскравих і творчих особистостей, серед яких були доктори історичних наук, професори А. Введенський, М. Варшавчик, С. Яковлєв, кандидат історичних наук, доцент А. Грінберг. У 1960-ті роки до колективу прийшли кандидати історичних наук, доценти О. Долинський, Р. Петренко, А. Іваненко. Вагомим був внесок у розвиток кафедри завідувачів професорів Володимира Замлинського (серпень 1982 – грудень 1993), Ярослава Калакури (листопад 1994 – грудень 2002), Миколи Щербака (2003 – червень 2017). У цей час на кафедрі склався колектив професійних істориків-архівістів, джерелознавців, документознавців, історіографів – проф. Ірина Войцехівська, Марина Палієнко, Юрій Сорока, доц. Андрій Зубко, Галина Коцур, Світлана Павленко, ас. к.і.н. Наталія Коломієць. Нині кафедру очолює д.і.н., проф. Марина Палієнко. Плідною є творча співпраця колективу кафедри з Державною архівною службою України, центральними та місцевими архівними установами, науковими інститутами та бібліотеками.

На засіданні кафедри архівознавства (зліва направо): Р.Петренко С.Павленко, І.Войцехівська, А.Зубко, А.Іваненко, О.Долинський, завідувач – В.Замлинський. 1988 р.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО КОЛЕГ ТА ВИПУСКНИКІВ НА ЮВІЛЕЙНІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ!

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки