Збірник памʼяті професора Юрія Михайловича Сороки

Вельмишановні колеги!

Редакційна колегія «Часопису української історії» спільно з колективом кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки розпочинає формування спеціального випуску 49 наукового фахового видання «Часопис української історії» (Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (протокол № 1-05/3 від 9 березня 2006 р.; див.: Бюлетень ВАК України. 2006. № 4. С. 5. Перереєстровано: протокол № 1 – 05/2 від 10 березня 2010 р.; Наказ МОН України: протокол № 747 від 13 липня 2015 р.).
«Часопис української історії» внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю «Історичні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2.07.2020).

Ми маємо за честь опублікувати Ваші статті в нашому науковому журналі. Тому просимо до 15 січня 2024 року надіслати нам свою статтю, оформлену згідно вимог видання.

Спеціальний випуск «Часопису української історії» буде присвячено пам’яті та 70-річчю з дня народження відомого українського історика, українознавця, доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Юрія Михайловича Сороки.

Журнал міститиме дві частини. У першій – подані спогади про Юрія Михайловича рідних, колег, друзів, студентів, випускників кафедри тощо.

Друга частина журналу вміщуватиме актуальні статті, що на основі архівних документів та опублікованих матеріалів висвітлюватимуть різні аспекти вітчизняної та всесвітньої історії від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, аналізуватимуть питання суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку, історіографічні проблеми, архівознавства, історії науки та техніки, етнології тощо.
Вартість публікації становить 55 грн. за сторінку тексту.

З повагою та найщирішими побажаннями – головний редактор Анатолій Коцур, редакційна колегія «Часопису української історії», колектив кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки