Участь студентів-архівістів у Міжнародній конференції

Студенти 2 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка освітньої програми «Архівістика та управління документацією» 5 жовтня 2023 року взяли участь (в якості слухачів) у Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек». У режимі відео-конференції студенти приєдналися до засідання тематичної секції 8 «Архіви і наука: потенціал, інновації, професійні компетенції» та мали можливість почути цікаві й актуальні виступи українських та закордонних архівістів-науковців та архівістів-практиків.

Фаховий інтерес та жваве обговорення викликала доповідь докторки історичних наук, професорки Марини Палієнко «Архіви та архівна наука України в умовах війни: виклики і перспективи розвитку».

Учасниками конференції було запропоновано широкий спектр тем для обговорення, зокрема – питання професійної підготовки майбутніх архівістів. Так, викладачі кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ імені Тараса Шевченка зосередили свою увагу на проблемі формування безпекових компетентностей у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в умовах російсько-української війни та ролі проєктів Міжнародної асоціації звукових та аудіовізуальних архівів у контексті професійної підготовки архівістів.

Під час роботи секції студенти-другокурсники мали можливість ознайомитися з актуальними проблемами сучасного архівознавства, науковим дискурсом щодо можливостей їхнього розв’язання та авторськими підходами у висвітленні важливих питань збереження архівної спадщини. Залучення майбутніх архівістів до студіювання наукових проблем архівознавства – запорука якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми «Архівістики та управління документацією».

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки