Вічна пам’ять професору Юрію Сороці

23 серпня 2023 року на 70-му році життя відійшов у Вічність відомий український учений-історик, джерелознавець, педагог, доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного  університету імені Тараса Шевченка Юрій Михайлович Сорока.

Ця сумна подія і болісна втрата для всієї спільноти Шевченкового університету спонукає нас сьогодні згадати основні віхи життєвого шляху Людини і Вченого.

Народився Юрій Михайлович 27 березня 1954 р. у с. Романів Луцького району Волинської області. Після закінчення 1971 р. Романівської середньої школи рік працював на Луцькому автомобільному заводі, згодом проходив строкову службу в армії.

У 1970-ті рр. Юрій Сорока назавжди поєднав свою долю з Київським університетом, у якому він пройшов тривалий час навчання та професійного становлення: від слухача підготовчого відділення (1974–1975 рр.), студента історичного факультету (1975–1980 рр.) до професора, Заслуженого працівника освіти України. Після закінчення аспірантури у 1985 р. він працював на посаді асистента, згодом доцента історичного факультету. У 1989–1993 рр. був заступником декана історичного факультету.

З 1991 р. наукова та педагогічна діяльність Юрія Михайловича Сороки була нерозривно пов’язана з кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він викладав студентам лекційні курси з історії української державності, забезпечував документознавчий напрям підготовки майбутніх архівістів.

Юрій Михайлович завжди брав активну участь у житті історичного факультету і всього Університету. З 2004 по 2014 рр. він був головою профбюро факультету, активно долучався до роботи Приймальної комісії Університету.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939–1950 рр.)», був автором близько 100 наукових праць з історії української державності, джерелознавства, історії західноукраїнських земель. Як професор кафедри, член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк), він брав діяльну участь у підготовці молодої генерації істориків, архівістів, джерелознавців. Був членом редколегій наукових періодичних видань «Етнічна історія народів Європи», «Часопис української історії», з великим бажанням долучався до роботи Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство».

У вічність відійшла Людина великого серця, Вчений, Педагог, Патріот, який любив Україну, свою Волинь і рідне село Романів, історію якого написав, а тепер залишиться у ній вічно. Вічно у нашій пам’яті, в історії Університету, факультету, архівознавчої кафедри.

Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття дружині, сину, всій родині, колегам, друзям, учням! Вічна і світла пам’ять!

Колектив кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки