НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Вже не перший рік Наукова бібліотека ім. М. Максимовича є базою інформаційно-аналітичної практики для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 03 липня 2023 року відбулась перша установча зустріч студентів-практикантів другого курсу освітньої програми «Архівістика та управління документацією», керівників студентської практики від історичного факультету, професора Університету Олега СЕРБІНА, від університетської бібліотеки, в.о. директора Світлани КАНЄВСЬКОЇ, а також завідуючих відділами Наукової бібліотеки, які безпосередньо проведуть практичні заняття для закріплення теоретичних знань студентів після вивчення ними дисциплін «Інформаційно-аналітична діяльність», «Бібліотекознавство та бібліографія», а також «Аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних ресурсів». Щиро дякуємо за плідну співпрацю в підготовці майбутніх фахівців!

Інформація зі сторінки Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича: https://www.facebook.com/MaksymovychScientificLibrary

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки