НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З АРХІВНОЇ ПРАКТИКИ

03 липня 2023 р. у форматі настановчої конференції з архівної практики студентство історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка мало чудову нагоду зустрітися з провідними архівістами країни!
У вступному слові модераторка конференції завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Марина ПАЛІЄНКО згадала про тісну співпрацю Університету і Укрдержархіву у підготовці професійних істориків та архівістів, висловила вдячність Голові Державної архівної служби України Анатолію Хромову та всім керівникам архівних установ за підтримку освітнього процесу і можливість проведення практик в умовах воєнного часу.
Голова Укрдержархіву Анатолій ХРОМОВ, відкриваючи настановчу конференцію, наголосив, що практична робота в архівах не лише надає можливості для опанування фаховими компетентностями, але й допомагає як історикам, так і майбутнім архівістам полюбити професію. Анатолій Хромов згадав про «архівну магію», яка зачаровує тих, хто відкриває для себе світ архівів, і студенти, потрапивши в архів під час практики, здатні віднайти тут своє призначення та майбутню професію — архіви завжди відкриті для молодих спеціалістів.
Директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав ФАЙЗУЛІН, вітаючи студентів, згадав свої роки навчання в Шевченковому університеті і перше знайомство з архівами, відзначив, що з того часу архіви стали значною частиною його життя як дослідника, а згодом архівіста. Звернув увагу на те, що історичний архів був заснований і розпочав роботу 1852 р. саме у стінах Університету св. Володимира. Окрім цього, директор запросив студентів та керівників практики до архіву для наочного ознайомлення з роботою та структурою архіву.
Нову архівну установу — Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів, який утворився в результаті оптимізації системи центральних архівних установ України, представила директорка Олена КОСЕНКО, яка стисло представила основні напрями роботи архіву і зазначила, що архівісти радо чекають студентів на практику, під час якої вони можуть не лише познайомитися з методами роботи з аудіовізуальними та електронними документами, але й стати свідками постання нового архіву. Директорка архіву привітала студентів з початком практики та висловила побажання, що практика допоможе студентам познайомитися зі співробітниками архіву, його структурою та принципами роботи.
Директорка Центрального державного історичного архіву України, м. Львів Олеся СТЕФАНИК, вітаючи учасників конференції з давнього Львова, підкреслила, що сьогоднішні реалії боротьби Українського народу з імперськими амбіціями росії ще раз підкреслюють важливість архівів і професії архівістів. Директор відзначила, що сьогодні архівна справа вже перейшла від суто паперової роботи до електронного документообігу, що вимагає від архівістів постійного вдосконалення, тож архівна практика займає важливе місце у підготовці майбутніх істориків, також наголосила на необхідності спільної роботи задля збереження нашого культурного надбання та історичної пам’яті.
Важливою для єдності нашого архівного простору була участь у конференції колег з Харкова — директора Центрального державного науково-технічного архіву України Марата БАЛИШЕВА.
Директорка Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки Ольга БАЖАН відзначила важливість зустрічі в одному інформаційному просторі архівістів, викладачів та студентів. ЦДАГОУ — це архів суспільно-політичної історії України, який надзвичайно важливий для істориків новітньої доби, фонди якого дозволяють простежити за документи події від прийняття до впровадження політичних рішень. Директорка наголосила на тому, що сьогодні формується нова філософія презентації архівів, і що практика роботи в архіві допоможе студентам не лише у професії, але й в інших сферах життєдіяльності, адже ті, хто пройшли таку практику, можуть сказати, що вони долучилися до створення новітнього архіву та історії загалом.
Заступник директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Олег БАБЕНКО підкреслив значимість цієї події, особливо в наш воєнний час. Стисло зупинившись на історії та характеристиці інформаційного потенціалу фондів одного з найбільших архівів країни, звернув увагу на те, що виклики сучасного світу трансформують професію архівіста і сучасні спеціалісти працюють не лише з документами минулого, а й зі свідченнями сучасності, долучаючи їх до збереження національної пам’яті.
Директорка Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Олена ЧИЖОВА відзначила, що Архів–Музей унікальний, оскільки не лише зберігає цінні документи, але є місцем, де звучить художнє слово, лунає ніжна мелодія. Олена Чижова підкреслила, що будь-яка зустріч, чи то зі студентами, чи то з колегами, чи то пост у Фейсбуці — цеглинка до популяризації архівної справи, а особливість Архіву-Музею ще й у тому, що архівісти цієї установи турбуються також про збереження мистецької спадщини. Також директорка зазначила, що переважна більшість тих, хто буде працювати зі студентами, є випускниками історичного факультету та архівознавчої кафедри зокрема.
Від імені державних обласних архівів України виступила заступниця директора Державного архіву Київської області Юлія БІЛОДІД. Вона стисло окреслила основні віхи в історії установи, обсяг та інформаційний потенціал архівних фондів, напрями діяльності, зокрема з документування подій війни.
Керівниками практики — викладачами кафедри архівознавства було наголошено на особливостях проходження практики студентами різних освітніх програм: «Архівістика та управління документацією», «Середня освіта», «Історія України та культурна антропологія», «Публічна (практична) історія», «Східноєвропейські історичні студії», «Світове українство в цивілізаційному поступі», техніці безпеки, завданнях, підготовці звітної документації. Загалом в роботі конференції взяли участь понад 100 учасників.

Марина Палієнко, підбиваючи підсумки конференції, щиро подякувала від імені Університету та історичного факультету керівництву Укрдержархіву, архівних установ та всім архівістам за підтримку освітнього процесу та сприяння в організації й проходженні практики в архівах, набутті дуже важливого професійного досвіду. Побажала студентам успішного проходження практики, працівникам архівів — наснаги, творчих і професійних здобутків на ниві збереження і примноження Національного архівного фонду, а Україні — миру й ПЕРЕМОГИ!

Фото обкладинки: Державна архівна служба України, https://archives.gov.ua/ua/

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки