Наукова доповідь проф. Я. С. Калакури

28 листопада  2017 року на історичному факультеті відбувся науковий семінар, на якому з доповіддю «Методологічні засади концептуалізації української історіографії» виступив доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства, заслужений професор Університету Я. С. Калакура.

         У своїй доповіді проф. Я. С. Калакура приділив основну увагу проблемам теоретичного осмислення концепту українська історіографія, ґрунтовно висвітлив пов’язані з ним терміни та поняття, зупинився на характеристиці надбань українських істориків у розробці даної теми. Особливу увагу доповідач приділив сучасним науковим працям, зокрема підручникам та енциклопедичним виданням, підготовленим за участю викладачів кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Також були порушені питання актуальних та малодосліджених тем української історіографії. Доповідь супроводжувалась яскравою та інформативною презентацією.

(Інформацію підготувала магістрант кафедри Галина Теліуз)

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки