НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

21–23 березня 2018 р. представники історичного факультету – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки д.і.н., проф. Марина Палієнко та завідувач кафедри етнології та краєзнавства д.і.н., проф. Валерій Капелюшний взяли участь у роботі третіх „Польсько-українських зустрічей” (Spotkania polskoukraińskie III), організованих Інститутом історії та архівістики Університету Миколая Коперніка у м. Торунь (Польща).

Тематика цьогорічних зустрічей стосувалась міграційних рухів та діяльності політичної еміграції після Першої світової війни (панель 1) та вибраних проблем архівістики, зокрема українсько-польської співпраці щодо виявлення і вивчення полоніки в Україні та україніки у Польщі, збереження спільної архівної спадщини (панель 2).

У рамках зустрічей відбулися консультації з керівництвом Wydziału Nauk Historycznych – деканом проф. д-ром габ. Станіславом Рощаком (prof. dr hab. Stanisław Roszak), директором Інституту історії та архівістики проф. д-ром габ. Вальдемаром Розинковским (prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski) щодо розвитку та поглиблення контактів між історичними факультетами UMK та КНУ імені Тараса Шевченка.

З представниками кафедр архівістики, етнології та культурної антропології UMK були обговорені перспективи двосторонньої співпраці, у т.ч. організація спільних видань, проведення конференцій, навчальних та ознайомлювальних практик студентів.

Висловлюємо щиру вдячність польським колегам за запрошення та високій рівень організації цього наукового заходу. Особлива подяка – заступнику директора IHiA UMK відомому досліднику військової історії д-ру габ. Мачею Кротофілу (dr hab. Maciej Krotofil) за підтримку, сприяння у розвитку наукових контактів між нашими університетами та плідну промоцію польсько-українських зв’язків та зустрічей.

 

Програма виступів:

https://www.historia.umk.pl/?id=72

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки