ВІСІМНАДЦЯТІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ

15 листопада 2017 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися Вісімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української революції та створення системи архівних установ України. Роботу конференції відкрив декан факультету д.і.н., проф. І. К. Патриляк. З вітальним словом виступила голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова, яка підкреслила значення архівів у життєдіяльності держави, збереженні та вивченні історичної спадщини.

 

З доповідями на пленарному засіданні виступили д.і.н., проф. Я. С. Калакура („Антропологічний вимір історіографії Української революції”), д.і.н., проф. М. Г. Щербак („Документи жандармських установ як джерело дослідження українського національного руху напередодні революції 1917 року”), директор УНДІАСД к. і. н. О. Я. Гаранін („Місце, роль та значення Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в системі державних архівних установ України”), заст. директора УНДІАСД к.і.н. Н. М. Христова („Наукові пріоритеті в архівній сфері”). Завідувач кафедри архівознавства д.і.н., проф. М. Г. Палієнко відзначила роль політичних лідерів УНР та Української Держави у творенні системи державних архівів, внесок О. С. Грушевського, В. Л. Модзалевського, В. В. Міяковського, В. О. Романовського, наступних поколінь українських архівістів у її розбудову.

У роботі конференції взяли участь історики та архівісти, які представляли наукові, освітні та архівні установи Києва й інших міст України, студенти та аспіранти кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки