ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “АРХІВОЗНАВСТВО”

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Освітня програма ОР «Магістр»

«Архівознавство» («Archival Science»)

На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальність 032 – Історія та археологія

Навчаючись на програмі:

  • ви зможете органічно поєднати історичну освіту з поглибленим вивченням архівної теорії, методології наукового пошуку, методики архівознавчих, джерелознавчих та історіографічних досліджень;
  • навчитеся застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації, розробляти та реалізувати освітньо-наукові проекти в Україні та за її межами та основі принципів міжнародного співробітництва у сфері діяльності архівів та збереження історико-культурної спадщини;
  • оволодієте знаннями з архівного менеджменту, адміністрування документацією, практичними навичками з проведення експертизи цінності документів, організації роботи архівів, впровадження інформаційних технологій у професійну діяльність.

Перспективи працевлаштування та професійного розвитку

Магістр історії та археології (архівознавство) може працювати в державних архівних установах, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади та місцевого самоврядування; у закладах вищої освіти; в інформаційно-аналітичних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації; очолювати діловодні підрозділи приватних корпорацій, бізнес-архіви тощо.

Види професійної діяльності: архівіст, організатор документообігу, науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти.

Серед перспектив професійного розвитку – можливість продовження навчання на третьому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії, стажування в зарубіжних університетських центрах, які здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації архівістів, зокрема в Університеті Alma Mater Europaea (м. Марібор, Словенія), у якому існує факультет Archival Science and Records Management, що тісно співпрацює з кафедрою архівознавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки