Шістнадцяті джерелознавчі читання на тему: «Архівна наука і освіта в незалежній Україні»

24 листопада 2015 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися Шістнадцяті джерелознавчі читання, організовані кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки спільно з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Спілкою архівістів України.

Цьогорічні читання присвячені темі «Архівна наука і освіта в незалежній Україні». Актуальних проблем розвитку архівознавства та професійної підготовки архівістів в Україні та світі торкнулися у своїх доповідях завідувач кафедри архівознавства, голова Спілки архівістів України проф. М.Г.Щербак, директор ЦДАВО України, к.і.н., доцент Н.В.Маковська, професори Я.С.Калакура та М.Г.Палієнко.

Тематична палітра читань була різноманітною і багатогранною, включала висвітлення питань історіографії всесвітньої історії (проф. О.П.Машевський), українського краєзнавства (проф. А.П.Коцур), античної нумізматики (доц. А.М.Зубко), аудіовізуальних джерел (доц. С.Ф.Павленко), історіографії архівознавства (к.і.н. І.М.Хомич), архівного описування (к.і.н. В.В.Патик), використання архівних документів (к.і.н. Н.А.Коломієць) та ін.

Активну участь у роботі читань взяли аспіранти та студенти історичного факультету, співробітники архівів та наукових інституцій.

Програма 16-х джерелознавчихчитань 24 листопада 2015р.

 Додаткові фото учасників конференції 

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки