Презентація проекту “Архіви історії”

5 жовтня 2017 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках нового проекту кафедри архівознавства “Творча майстерня історика та архівіста “Архіви історії” відбулась зустріч з істориком-архівістом, директором Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України кандидатом історичних наук Наталією Маковською. Усіх присутніх зацікавила не лише яскрава презентація архівного проекту “Українська революція: архівні хроніки”, але і відверта розмова з професійним архівістом про значення архівів у дослідженні історії, їх роль у суспільстві, особливості зберігання і доступу до документів, співпрацю дослідників та архівістів. Важливою частиною зустрічі був діалог з аудиторією, відповіді на часом гострі запитання зацікавлених слухачів – студентів та аспірантів історичного факультету.

На важливості започаткованого проекту та поглибленні творчої співпраці між істориками та архівістами наголосили у своїх виступах заступник декана історичного факультету з наукової роботи кандидат історичних наук Тарас Пшеничний і завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки проф. Марина Палієнко.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки