Презентація освітньої програми «Історія України, етнологія та джерелознавство»

30 листопада 2018 р. в рамках презентації кафедри архівознавства та ознайомлення студентів з основними напрямами її діяльності відбулася зустріч викладачів зі студентами першого курсу освітньої програми «Історія України, етнологія та джерелознавство». На цей захід, крім викладачів, завітали колишні випускники кафедри: Ярослав Бондарчук, Інна Хомич, Галина Теліуз та Андрій Ящук. Вони представляють основні сфери професійної діяльності, на яких спеціалізується кафедра. Ярослав Бондарчук – завідувач науково-видавничого відділу літератури з економіки, історії, філософії та права видавництва “Наукова думка” НАН України; Інна Хомич репрезентує сферу приватних бізнес-архівів, а саме є завідувачем архіву юридичної фірми «Ілляшев та Партнери»; Галина Теліуз працює у відділі науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ та науково-методологічного забезпечення Державної архівної служби України. Андрій Ящук зараз є аспірантом 2 року навчання кафедри.
Присутні на зустрічі-презентації розповіли про свої головні здобутки та роль кафедри в досягненні поставленої мети, про важливість правильного вибору для майбутнього професійного життя. Всі, хто виступав, відмічали посилення ролі та значення архівів у сучасному інформаційному суспільстві. Бо архіви є основа і фундамент історичних досліджень. Також під час презентації окрема увага була приділена спеціальним історичним дисциплінам, зокрема геральдиці, фалеристиці, сфрагістиці, нумізматиці тощо, які активно розробляються викладачами кафедри.
Кафедра архівознавства завжди радо чекає гостей, готова до нових зустрічей та відкрита до спілкування з усіма бажаючими та охочими!!!

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки