Освітній проект «Архівна аудиторія історика»

7 квітня 2017 р. у рамках освітнього проекту «Архівна аудиторія історика» у Центральному державному архіві громадських об’єднань України відбувся семінар-практикум для студентів і аспірантів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, організований спільними зусиллями архіву та факультету. У роботі семінару взяли участь декан історичного факультету проф. І.К. Патриляк, завідувач кафедри архівознавства проф. М.Г.Щербак та професори кафедри Я.С.Калакура і М.Г.Палієнко, а також архівісти та представники провідних академічних інституцій – Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (директор проф. Г.В.Папакін) та Інституту історії України НАН України (проф. Р.Я.Пиріг, О.Є.Лисенко).

Семінар був присвячений 80-річчю від дня народження відомого українського історика-архівіста Анатолія Кентія (1937–2010), який залишив яскравий слід в історичній науці та пам’яті сучасників своїми дослідженнями політичної історії України ХХ ст., національно-визвольного руху, упорядкуванням та введенням до наукового обігу надзвичайно цінного зібрання документів української політичної еміграції, відомого під назвою «Празький архів».

У своїх виступах проф. Я.С.Калакура та проф. М.Г.Щербак наголосили на значущості особи та ролі історика-архівіста у збереженні, вивченні та інтерпретації архівних документів для багатовимірної реконструкції історичних подій і процесів. Директор архіву О.В.Бажан та проф. М.Г.Палієнко акцентували увагу аудиторії на джерельному значенні та унікальності архівної колекції «Український музей у Празі», наукове опрацювання якої було здійснено А.В.Кентієм. Проф. І.К.Патриляк у своєму виступі згадав про свої зустрічі з істориком-архівістом, підкреслив значення його документальних праць для вивчення історії Другої світової війни, діяльності ОУН та УПА.

Студенти та аспіранти, які взяли участь у роботі семінару, отримали можливість ознайомитись з особливостями творчої лабораторії історика-архівіста, ще раз пересвідчитись у важливості архівних студій для історичних досліджень. Для них була проведена оглядова екскурсія фондами ЦДАГО України, що дозволило їм доторкнутися до цінних першоджерел.

 

Учасники семінару
Аудиторія
Виступ проф. І.К. Патриляка
Студенти на семінарі
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки