Ментальний образ Української революції: Доповідь професора Я. Калакури

 

1  червня 2017 р. професор Ярослав Калакура разом з провідними українськими і зарубіжними істориками (США, Австрія, Польща, Білорусь та ін.) взяв участь у міжнародній науковій конференції „Революція, державність, нація: Україна на шляху до самоствердження (1917-1921 рр.)”.

У доповіді “Ментальний образ Української революції”  проф. Я. Калакура говорив про два крила традиційної ментальності українців: землеробсько-селянське та козацько-лицарське, їх сильні і слабкі сторони, про ментальні відмінності великих соціальних груп: селянства, робітництва, військовиків, дворянства, студентства, духовенства, про особливості менталітету мешканців деукраїнізованих великих міст, про ті зміни, яких зазнав менталітет у ході революції, про формування революційної ментальності і зіткнення носіїв української ментальності з носіями російської, польської та румунської. Учений торкнувся також ментального чинника в діяльності Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, Унради ЗУНР, в укладанні Акту злуки УНР та ЗУНР, провів деякі паралелі з Помаранчевою революцією та Революцією гідності, окреслив підходи до ментальних портретів лідерів і провідників революції: М.Грушевського, В.Винниченка, С.Петлюри, П.Скоропадського, Є.Петрушевича та ін.

Доповідь буде опублікована в матеріалах конференції.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки