Круглий стіл «Історична наука та архівознавство в умовах декомунізації українського суспільства»

26 вересня 2017 р. у Мистецькому салоні Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся Круглий стіл «Історична наука та архівознавство в умовах декомунізації українського суспільства», який був організований історичним факультетом і кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки з нагоди 80-річчя від Дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Заслуженого професора університету Ярослава Степановича Калакури.

Відкрив засідання ректор університету академік Л. В. Губерський, який наголосив на важливості процесу декомунізації усіх сфер життєдіяльності українського суспільства та значенні праць проф. Я. С. Калакури для його наукового осмислення. У своєму вітальному слові ректор відзначив багаторічну плідну організаційну та науково-педагогічну діяльність ученого у стінах Alma mater та його вагомий внесок у розвиток історичної науки, методологію наукового дослідження, історіографію та архівознавство.

Декан історичного факультету доктор історичних наук, проф. І. К. Патриляк у своєму виступі акцентував увагу на найгостріших проблемах декомунізації суспільного життя в Україні та ролі, яку відіграють у цьому процесі українські історики. Проф. Я. С. Калакура у своїй науковій доповіді виділив необхідні заходи, спрямовані на подолання синдрому комунізації в пострадянській українській історіографії та архівознавстві. Участь у роботі Круглого столу взяли представники провідних наукових установ України – Голова Українського інституту національної пам’яті к. і .н. В. М. В’ятрович, завідувач відділу Інституту історії України НАН України д. і. н., проф. С. В. Кульчицький, професор історичного факультету д. і. н. В. І. Сергійчук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України д. і. н., проф. Ю. І. Шаповал, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України д. і. н., проф. В. М. Піскун. За результатами роботи Круглого столу були прийняті рекомендації, які, зокрема, включали пропозиції щодо відновлення в повному обсязі в структурі шкільної освіти вивчення історії України, запровадження в університетах базового підсумково-узагальнюючого  курсу „Історія української державності”, звернення до Державної архівної служби України з проханням зайняти і відстоювати принципову позицію щодо відновлення спеціальності „архівознавство”, сприяти підвищенню ролі ретроспективної інформації архівів у декомунізації українського суспільства тощо.

У рамках урочистого засідання відбулася презентація нових наукових праць проф. Я. С. Калакури, на якій виступили завідувач кафедри архівознавства д.і.н., проф. М. Г. Палієнко, завідувач відділу історіографії Інституту історії НАН України д.і.н., проф. О. А. Удод, професор кафедри етнології та краєзнавства університету д.і.н., проф. А. П. Коцур.  Ювіляра привітали представники академічних, архівних, освітніх установ та громадських організацій України.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки