Сімнадцяті джерелознавчі читання

16 листопада 2016 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського. Конференція організована кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичн ої науки за участі Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Спілки архівістів України, кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету. У роботі конференції взяли участь понад 50 учасників, які представляли наукові та освітні інституції Києва, Одеси, Сум, Кропивницького, Івано-Франківська, Старобільська.

Конференцію відкрили з вітальними словами завідувач кафедри архівознавства, голова Спілки архівістів України проф. М.Г.Щербак та заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків к.і.н. І.Г.Адамська.

На пленарному засіданні з доповідями виступили проф. М.Г.Щербак, який проаналізував жандармські документи про українофільську діяльність М.Грушевського; професор кафедри М.Г.Палієнко, яка охарактеризувала місце журналу “Киевская старина” у науковій біографії вченого; заслужений професор Університету Я.С.Калакура репрезентував бачення постаті Михайла Грушевського очима сучасних істориків і архівознавців; директор Музею історії КНУ імені Тараса Шевченка к.і.н. Л.Б.Круглова висвітлила внесок ученого у діяльність Історичного товариства Нестора-літописця.

Загальний інтерес викликали дві презентації: провідний науковий співробітник Інституту історії НАН України к.і.н. О.В.Юркова ознайомила присутніх з проектом “e-Архів Михайла Грушевського”; головний спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву Київської області Р.Я.Коваленко продемонструвала невідомі автографи М.Грушевського з фондів архіву.

Виступи учасників опубліковано у матеріалах конференції.

foto_1

foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10 foto_11 foto_12

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки