АРХІВНА ПРАКТИКА У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

5 жовтня 2020 р. вперше у рамках університетської практики керівники Державної архівної служби України та директори центральних архівних установ України зустрілися онлайн разом зі студентами історичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка з нагоди проведення настановчої конференції з архівної практики.
Голова Державної архівної служби Анатолій Хромов, відкриваючи настановчу конференцію, наголосив на важливій ролі архівів у суспільному житті, їхньому значенні у процесах цифровізації та організації вільного доступу до інформації, побажав успішного проведення архівної практики в інноваційному для архівів та університету онлайн режимі. Перший заступник Голови Укрдержархіву Тетяна Ємельянова підкреслила важливість архівів для формування дослідницьких пріоритетів та світогляду молодого покоління істориків, професійних компетентностей майбутніх архівістів.
Модератор зустрічі завідувачка кафедри архівознавства Марина Палієнко подякувала Голові Укрдержархіву та всім архівістам за довголітню творчу співпрацю в організації та проведенні практики для студентів історичного факультету, підготовці багатьох поколінь професійних архівістів та архівістів.
Цінні думки і поради висловили у своїх лаконічних та яскравих виступах директори ЦДАГО України Ольга Бажан, ЦДЕА України Юрій Ковтанюк, ЦДАЗУ України Ірина Мага та ЦДІАК України Ольга Музичук. Архівісти поділилися своєю візією розвитку співпраці архівних установ з університетами у професійній підготовці істориків та архівістів. Так, Ірина Мага з теплотою згадала своє навчання на архівознавчій кафедрі історичного факультету, подякувала університетській спільноті за становлення і набуття фахових компетентностей. Ольга Музичук підкреслила, що практика дає можливість по-новому подивитися на теоретичні знання, здобуті в університетських аудиторіях, і відкриває перед майбутніми фахівцями нові перспективи. Юрій Ковтанюк наголосив на важливості адаптації студентства до викликів цифрової епохи. Ольга Бажан у своєму виступі стимулювала студентів відкривати нові архівні джерела та висловила сподівання, що після архівної практики окремі студенти по-новому відкриють архіви та пов’яжуть з ними своє професійне життя у майбутньому.
До обговорення нагальних питань практики долучилися викладачі кафедри архівознавства – професор Ярослав Калакура, доценти Галина Коцур та Андрій Зубко. Зокрема, проф. Я. Калакура наголосив на значенні нової Стратегії розвитку архівної справи для формування позитивного іміджу архівів у суспільстві та важливості співпраці архівів з академічним середовищем.
Конференція стала майданчиком натхнення, адже провідні архівні діячі України ділилися своїм баченням перспектив розвитку архівної галузі, співпраці з університетом і зичили студентам нових захоплюючих відкриттів.

 

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки