Архіви у соціокультурному просторі Європи

29 березня 2017 р. професор кафедри Марина Палієнко виступала перед колективом Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України з науковою доповіддю “Архіви у соціокультурному просторі Європи: виклики сьогодення”. Виступ був присвячений змінам, які відбуваються у самій природі архівів та їх сприйнятті суспільством, місії архівів у сьогоднішньому глобалізованому світі, ролі архівів у збереженні історико-культурної спадщини та соціальної пам’яті.

Окрема увага була приділена організації доступу до архівної інформації у країнах Європейського Союзу, зокрема розглянуто досвід Франції, Великобританії, Італії, Австрії. Підкреслено, що одним із засадничих принципів європейської політики стосовно архівів є визнання того, що вони становлять невід’ємну складову культурної спадщини людства і відіграють сьогодні важливу роль у поширенні демократичних цінностей.

Під час зустрічі відбулось обговорення актуальних проблем організації використання архівних документів в Україні та за кордоном, цінні пропозиції щодо творчої співпраці істориків та архівістів були висловлені директором ЦДАМЛМ України Оленою Чижовою.

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки